W dniach 1-2 listopada w Warszawie, na zjeździe organizacji skautowych działających na ziemiach zaboru rosyjskiego postanowiono powołać jedną, o nazwie Związek Harcerstwa Polskiego. Dziewięćdziesiąt lat temu, 1-2 listopada w Lublinie powołano ogólnopolski Związek Harcerstwa Polskiego. Siedemdziesiąt lat temu, 24 grudnia 1939 roku działającej w konspiracji naszej organizacji nadano nazwę „Szare Szeregi” (początkowo w Poznaniu, w 1940 w całej Polsce). Właśnie te rocznice stanowiły pretekst do zaproszenia „Szperaczy”, w dużej części uczęszczających do grudziądzkich liceów, na poświęcone historii harcerstwa spotkanie Koła Miłośników Dziejów Grudziądza. Odbyło silono w środę, 10 grudnia 2008 roku.

Ku zaskoczeniu stałych bywalców spotkań KMDG sala klubu CENTRUM została nieco przemeblowana. Stoły zastali ustawione w krąg, wszyscy mogli (musieli J ) usiąść twarzą do pozostałych uczestników zebrania. Rozpalono symboliczny ogień, odśpiewano „Płonie ognisko i szumią knieje”… Śpiewali wszyscy. Z początku nieśmiało. Gawędę o historii skautingu i harcerstwa prowadził druh phm. Michał Kosowicz. Przerywana, czy raczej ilustrowana była ona harcerskimi piosenkami, odpowiednimi do omawianego okresu dziejów ZHP. Dzięki możliwościom technicznym teksty wyświetlane były na ekranie. Okazało się, że melodie znane są wszystkim i pod koniec spotkania wszyscy, i młodzi, i ci nieco starsi wspólnie gromko śpiewali. W dalszej części spotkania okazało się, że niektórzy z obecnych mają niemało przeżyć i przygód związanych z harcerstwem. Jak to zwykle bywa w harcerskim kręgu, przestała istnieć różnica wieku, popłynęły wspomnienia… Planowane na niespełna 60 minut zebranie trwało ponad półtorej godziny. Pod koniec spotkania pojawili się członkowie Związku Przyjaciół Pomorza, którzy upomnieli się o kolejne spotkanie z nimi… Chyba nas tam lubią?

Warto wspomnieć, że materialną pamiątką po tym spotkaniu jest biuletyn, wydawany przez KMDG, a tym razem współredagowany przez druhny: Weronikę Bieńkowską (historia ZHP) i Sylwię Kosowicz (kalendarium).

Druh Michał wykorzystał także czas na wręczenie podziękowań od Druhny Komendantki Hufca Natalii Szroeder, Gosi Mostowicz, Sylwii Kosowicz, Weronice Bieńkowskiej („zaocznie”, nieobecna, złożona chorobą) oraz Mateuszowi Kosowiczowi za bardzo dużą pomoc w przeprowadzeniu Zimowego Sejmiku WDG, który odbył się niedawno w Lidzbarku.

 

Prezes KMDG, Tadeusz Raufleisz rozpoczyna spotkanie

A na ekranie Harcerski Krzyż

Drużynowy z przyboczną niosącą „ognisko” J

Za chwilkę zapłonie…

Chwila dla fotoreportera

I już…

„Płonie ognisko

i szumią knieje…”

Chyba niedługo Boże Narodzenie J

Druhna Sylwia jako operator sprzętu

Piękny jest ten nasz Krzyż…

No i pośpiewaliśmy J

Jeszcze tylko…

…podziękowania

No to cześć, Czuwaj! J